Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 2. Nephi 2:27
Overskrift: Mennesket er frit til at vælge frihed eller død.
Tekst: 27. Derfor er menneskene fri efter kødet; og alle ting, der er tjeneligt for menneskene, er givet dem. Og de kan frit vælge frihed og evigt liv ved den store formidling for alle mennesker, eller fangeskab og død efter Djævelens magt og fangeskab; thi han søger at gøre alle mennesker ulykkelige, ligesom han selv er.
Historie: Inden sin død gav Lehi sin søn Jakob nogle råd og belærte ham om handlefrihed.
Lærdomme: Mennesket kan frit vælge frihed og evigt liv eller fangeskab og død.
Missionering: Forklar én, der ikke er medlem af kirken, at der er konsekvenser forbundet med at bruge sin handlefrihed.
Personlig: Analyser konsekvenserne af de valg, du traf i dag, og hvorledes dine valg indvirker på din frihed.
Bøger
·