Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Moroni 10:4-5
Overskrift: Og når I modtager disse ting, spørg da Gud.
Tekst: 4. Og når I modtager disse ting, formaner jeg jer til at adspørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn om disse ting ikke er sande; og dersom i beder af oprigtigt hjerte og med fast forsæt samt med tro på Kristus, da vil han åbenbare sandheden deraf for jer gennem den Helligånds kraft. 5. Og gennem den Helligånds kraft kan i kende sandheden i alle ting.
Historie: Moroni afsluttede sin optegnelse med et løfte til alle oprigtige læsere.
Lærdomme: Ved Helligåndens kraft kan du vide, at Mormons Bog er sand.
Missionering: Giv venner, som er ikke-medlemmer, en udfordring til at læse Mormons Bog og spørge gud, om den er sand.
Personlig: Læs Mormons Bog, bed oprigtigt og hav tro på Kristus, så du kan vide, at den er af Gud.
Bøger