Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Moroni 7:16-17
Overskrift: Jeg vil vise jer, hvorledes I bør dømme.
Tekst: 16. Thi se, Kristi ånd gives til alle mennesker, for at de kan kende godt og ondt; derfor viser jeg jer, hvorledes i bør dømme. Thi alt, hvad der indbyder til at gøre godt og tilskynder til at tro på Kristus, kommer gennem Kristi gave og kraft; derfor kan i vide med fuldkommen sikkerhed, at det er af Gud. 17. Men i kan vide med fuldkommen sikkerhed, at det, der overtaler mennesket til at gøre ondt og ikke til at tro på Kristus, til at fornægte ham og ikke tjene Gud, kommer fra djævelen; thi på denne måde virker djævelen; han tilskynder ingen til at gøre godt, nej, ikke een, ej heller gør hans engle, ej heller gør de, som underkaster sig ham.
Historie: Da Moroni nærmede sin slutning af optegnelsen, medtog han sin fader Mormons belæringer om kilder til godt og ondt.
Lærdomme: Alt, der får os til at gøre godt, kommer fra Gud. Alt, der før os til at gøre ondt, kommer fra Djævelen.
Missionering: Bær vidnesbyrd for et ikke-medlem om, at Jesus er kilden til det gode, og at Satan er kilden til det onde.
Personlig: Vær klar over at alt godt kommer fra Kristus, og at alt ondt kommer fra Djævelen. Søg at undgå rationaliseringer i dit liv.
Bøger