Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Ether 12:27
Overskrift: Jeg vil gøre det svage stærkt for dem.
Tekst: 27. Og dersom menneskene kommer til mig, vil jeg vise dem deres svaghed. Jeg giver menneskene svaghed, for at de kan være ydmyge; og min nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig for mig; thi dersom de ydmyger sig for mig og har tro på mig, vil jeg gøre det svage stærkt for dem.
Historie: Som svar på Moronis bekymring om, at hans læsere ville latterliggøre hans evne som skribent, belærte Herren om personlige svagheder.
Lærdomme: Vores svagheder kan blive stærke sider, hvis vi er ydmyge og har tro på Jesus Kristus.
Missionering: Hjælp en ven som har besvær med visdomsordet til at indse, at vores svagheder kan blive stærke sider.
Personlig: Stræb efter at overvinde en svaghed og gør den til din styrke ved at adlyde Frelseren.
Bøger