Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Ether 12:6
Overskrift: Man får intet vidnesbyrd, førend troen er blevet prøvet.
Tekst: 6. Og nu vil jeg, Moroni, sige noget om disse ting. Jeg vil vise verden, at tro er det, som håbes og ikke ses: modsig derfor ikke, fordi i ikke ser; thi i får intet vidnesbyrd, førend jeres tro er blevet prøvet.
Historie: Da Moroni forkortede profeten Ethers ord om tro, tilføjede han en del af sit eget vidnesbyrd, gav nogle råd og forklarede sin egen forståelse af emnet.
Lærdomme: Troen skal prøves, før man får et vidnesbyrd.
Missionering: Undervis et ikke-medlem i, at det er væsentligt, at troen prøves for at opnå et vidnesbyrd om Jesu Kristi evangelium.
Personlig: Fortsæt i tro og vid, at et vidnesbyrd vil komme, eller at dit vidnesbyrd vil vokse, når du udviser din tro.
Bøger