Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 3. Nephi 27:27
Overskrift: Hvad slags mænd burde I da være?
Tekst: 27. Og vid dette, at i skal være dette folks dommere efter den dom, som jeg giver jer, og som skal være retfærdig. Hvad slags mænd burde i da være? Sandelig siger jeg jer: Som jeg er.
Historie: Jesus befalede i sine sidste instruktioner de tolv nephitiske disciple, at de skulle bruge ham som deres forbillede.
Lærdomme: De tolv nephitiske disciple blev kaldet til at dømme nephitterne. For at kunne dømme retfærdigt, måtte de søge at leve, som Jesus gjorde.
Missionering: Hjælp en undersøger til at forstå, at Jesus er vores eksempel, og at vi med hans hjælp kan indrette vores liv efter hans eksempel.
Personlig: Studér Kristi liv og vælg en af hans egenskaber, som du vil arbejde med i denne uge.
Bøger