Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Helaman 5:12
Overskrift: Byg jeres grundvold på Forløserens klippe.
Tekst: 12. Og nu, mine sønner, ihukom, ihukom, at det er på vor Forløsers klippe, på Kristus, Guds Søn, i må bygge jeres grundvold, så at når djævelen sender sine mægtige vinde, ja, sine pile i hvirvelvinden, ja, når al hans hagl og frygtelige uvejr skal ramme jer, at det da ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og den evige pines afgrund på grund af klippen, som i er bygget på, hvilken er en sikker grundvold, en grundvold, som menneskene ikke kan falde på, dersom de bygger derpå.
Historie: Nephi fortalte sine sønner om nogle af sin faders, Helamans, belæringer.
Lærdomme: Satan kan ikke kontrollere dem, der har bygget på klippen - Jesus Kristus.
Missionering: Hjælp en ven til at gøre Kristi belæringer til sin grundvold.
Personlig: Beslut dig for at bygge dit liv på Jesus Kristus, den eneste sikre grundvold.
Bøger