Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Alma 37:6-7
Overskrift: Ved små og ringe ting bliver der udrettet store ting.
Tekst: 6. Nu tror du måske, det er dårskab af mig; men jeg siger dig, at ved små og ringe ting bliver der udrettet store ting, og ved ringe midler beskæmmes de vise ofre. 7. Og Gud Herren bringer midler i anvendelse for at udføre sine store og evige hensigter; og med meget små ting beskæmmer Herren de vise og tilvejebringer mange sjæles frelse.
Historie: Alma forklarede vigtigheden af de hellige optegnelser og befalede sin søn Helaman at overtage ansvaret for dem.
Lærdomme: Herren gør de vise til skamme med små og ringe ting og får store ting til at ske.
Missionering: Hjælp undersøgere til at værdsætte, at Mormons Bog, en lille bog blandt millioner, kan ændre verdens kurs.
Personlig: Forstå, at uanset om du er rig og berømt eller ej, kan du have en stor og positiv indflydelse på mennesker omkring dig.
Bøger
·