Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Alma 34:32-34
Overskrift: Dette er tiden, da man skal forberede sig til at møde Gud.
Tekst: 32. Dette liv er tiden, da menneskene skulle berede sig til at møde gud; ja dette livs dag er den dag, da menneskene skal udføre deres arbejde. 33. Og som jeg sagde jer før, eftersom i har haft så mange vidnesbyrd, så beder jeg jer om ikke at opsætte jeres omvendelsesdag til enden; thi dersom vi ikke benytter vor tid i dette liv, da kommer der efter denne livets dag, som er os givet til at berede os til evigheden, en mørk nat, hvori intet arbejde kan udrettes. 34. I kan ikke sige, når i kommer til dette frygtelige tidspunkt: Jeg vil angre og omvende mig til min Gud. Nej, i kan ikke sige det, thi den samme ånd, som er i besiddelse af jeres legeme, når i går ud af dette liv, den samme ånd vil have magt til at tage jeres legeme i besiddelse i den evige verden.
Historie: Amulek underviste Zoramiterne, mens han var på mission.
Lærdomme: Den jordiske prøvetid (dette liv) er givet os, for at vi kan forberede os på at leve i Guds nærhed; vi må derfor ikke udsætte vores omvendelse.
Missionering: Bær vidnesbyrd om, at dette liv er tiden, hvor vi skal omvende os og adlyde Jesus Kristus.
Personlig: Vent ikke med at ændre det, du ved skal ændres i dit liv.
Bøger
·