Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Alma 32:21
Overskrift: Tro er ikke at have fuldkommen kundskab.
Tekst: 21. Og som jeg sagde angående tro: Tro er derfor ikke at have fuldkommen kundskab om noget; men dersom i har tro, har i håb om det, som ikke ses, men som er sandt.
Historie: De fattige Zoramitter var blevet nægtet retten til at tilbede i synagogerne, så Alma prædikede for dem.
Lærdomme: Tro er ikke en fuldkommen kundskab. Det er håb om det, som ikke ses, men som er sandt.
Missionering: Hjælp en nyomvendt til at indse, at tro kommer, når han studerer Kirkens lære.
Personlig: Udvikl i år din tro ved at læse og tænke over Mormons Bog.
Bøger