Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Mosiah 4:30
Overskrift: Vogt dine tanker, ord og gerninger.
Tekst: 30. Men så meget kan jeg sige jer, at dersom I ikke vogter jer selv og jeres tanker, ord og gerninger og iagttager Guds befalinger og vedbliver i troen på det, I har hørt om Herrens tilkommelse til jeres livs ende, da skal I omkomme. Og nu, menneske, husk derpå og omkom ikke.
Historie: Kong Benjamin afsluttede sin tale fra tårnet.
Lærdomme: Vi er ansvarlige for vores tanker, ord og handlinger.
Missionering: Fortæl en undersøger, at han skal omvende sig fra sine dårlige tanker, ord og handlinger og opnå kontrol over dem for at kunne opnå evigt liv.
Personlig: Vær klar over, at det du læser, ser og hører påvirker dine tanker og måske også påvirker dine ord og handlinger.
Bøger
·