Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Mosiah 2:17
Overskrift: Når I er I jeres medmenneskers tjeneste, tjener I blot Gud.
Tekst: 17. Og se, jeg siger jer dette, for at I kan få visdom og lære, at når I er i jeres medmenneskers tjeneste, tjener I blot Gud.
Historie: Før kong Benjamin gav sin søn Mosiah riget, talte han til sit folk om tjeneste.
Lærdomme: Du tjener Gud, når du tjener din næste.
Missionering: Hjælp dine venner med at indse, at vi tjener Gud ved at tjene andre.
Personlig: Tjen Gud ved at tjene andre i forskellige projekter i dit nabolag eller i samfundet.
Bøger
·