Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 1. Nephi 3:7
Overskrift: Jeg vil gå og gøre det, som herren befaler.
Tekst: 7. Og det skete, at jeg, Nephi, sagde til min fader: Jeg vil gå og gøre det som Herren har befalet, thi jeg ved, at Herren ikke giver menneskene nogen befaling, uden at han åbner en udvej for dem, så at de kan udføre det, som han befaler dem.
Historie: Herren gav Lehi besked på at sende sine sønner tilbage til Jerusalem for at få messingpladerne af Laban.
Lærdomme: Herren åbner en udvejfor alle, så de kan holde hans befalinger.
Missionering: Hjælp en ven, der ikke er medlem, til at indse, at Gud vil hjælpe ham med at holde hans bud og forberede ham til at blive døbt.
Personlig: Når herren, eventuelt gennem din biskop, beder dig om at gøre noget, hav da tro på, at Herren vil berede vejen for dig, således at du kan gøre det.
Bøger