Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Lære og Pagter
L&P 1:37-38 "Ransag disse befaldinger"
L&P 8:2-3 Åbenbaring modtager du i din sjæl og dit hjerte.
L&P 10:5 Vi bør altid bede, så vi kan overvinde Satan og..
L&P 14:7 Evigt liv er Guds største gave.
L&P 18:10,15-16 Sjæle er af stor værdi.
L&P 19:16-19 Kristus led for vores synder, så vi ikke skal l..
L&P 25:12 De retfærdiges sang er en bøn til Gud.
L&P 58:26-27 Vi bør bruge vores handlefrihed til at gøre godt.
L&P 58:42-43 Gud vil ikke huske vores synder, hvis vi bekend..
L&P 59:9-10 Det er blevet os befalet at holde sabbatsdagen..
L&P 64:9-11 Det er blevet os befalet at tilgive hinanden.
L&P 64:23 Den, som betaler tiende, vil ikke blive opbrænd..
L&P 76:22-24 Joseph Smith og Sidney Rigdon bar vidnesbyrd om..
L&P 82:3 "Hvem meget er givet, af ham skal man kræve meg..
L&P 82:10 Herren er forpligtet, når vi gør, hvad han siger.
L&P 84:33-39 Her står præstedømmets ed og pagt optegnet.
L&P 88:123-124 Hold op med at være lade, at være urene, at fin..
L&P 89:18-21 Vi bliver lovet velsignelser, hvis vi holder be..
L&P 121:34-36 Mange er kaldede, men få er udvalgte.
L&P 130:18-19 Den intelligens, vi opnår i dette liv, følger m..
L&P 130:20-21 Alle velsignelser kommer ved lydighed mod loven.
L&P 130:22-23 Faderen og Sønnen har et legeme af kød og ben,..
L&P 131:1-4 Celestialt ægteskab er nødvendigt for ophøjelse.
L&P 137:7-10 De, som døde uden kendskab til evangeliet, men..
Joseph Smith 2:15-20 Joseph Smith giver en beretning om sin første å..
Bøger