Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Nye Testamente
Mattæus 5:14-16 I er verdens lys.
Mattæus 6:24 Ingen kan tjene to herrer.
Mattæus 16:15-19 Du er Kristus, den levende Guds søn.
Mattæus 25:40 Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre..
Lukas 24:36-39 En ånd har jo ikke kød og ben, som i ser, jeg har.
Johannes 3:5 Ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke..
Johannes 7:17 Hvis nogen vil gøre hans vilje, skal han erfare..
Johannes 10:16 Jeg har andre får, som ikke hører til denne fold.
Johannes 14:15 Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger!
Johannes 17:3 Dette er det evige liv, at de kender... Gud, og..
Ap. G. 7:55-56 Fuld af Helligånden stirrede (Stefanus) op imod..
Romerne 1:16 Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet.
1. Kor. 10:13 Gud ... vil ikke tillade, at i fristes over evne.
1. Kor. 15:20-22 Ligesom alle dør i Adam, således skal også alle..
1. Kor. 15:29 Hvis døde overhovedet ikke opstår, hvorfor lade..
1. Kor. 15:40-42 Solen har sin glans, månen sin glans og stjerne..
Efeserne 4:11-14 Og han gav os... apostle... profeter... evangel..
2. Tess. 2:1-3 Først (før Kristi andet komme) må jo frafaldet..
2. Tim. 3:1-5 Dem (de ugudelige) skal du holde dig fra.
2. Tim. 3:16-17 Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også..
Hebræerne 5:4 Ingen tiltager sig selv den værdighed.
Jakob 1:5-6 Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da ska..
Jakob 2:17-18 Tro uden gerninger er død.
Joh. Åb. 14:6-7 Derefter så jeg en engel flyve midt oppe under..
Joh. Åb. 20:12-13 Og de døde blev dømt ud fra det, der stod skrev..
Bøger