Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Gamle Testamente
Moses 1:39 Dette er min gerning og min herlighed
Moses 7:18 Herren kaldte sit folk Zion
Abraham 3:22-23 Disse vil jeg gøre til mine fyrster
1. Mosebog 1:26-27 Gud skabte mennesket i sit billede
1. Mosebog 39:9 Hvordan kan jeg da gøre denne store ondskab?
2. Mosebog 20:3-17 De ti bud
2. Mosebog 33:11 Herren talte til Moses ansigt til ansigt
3. Mosebog 19:18 Du skal elske din næste som dig selv
5. Mosebog 7:3-4 Gift dig ikke udenfor pagten
Josua 1:8 Grund over skrifterne dag og nat
Josua 24:15 Vælg idag hvem du vil tjene
1. Samuel 16:7 Herren ser på hjertet
Job 19:25-26 Jeg ved min forløser lever
Salmerne 24:3-4 Den som har uskyldige hænder og et rent hjerte
Ordsprogene 3:5-6 Stol på Herren af hele dit hjerte
Esajas 1:18 Synder som skarlagen skal blive hvide som sne
Esajas 29:13-14 De vises visdom forgår
Esajas 53:3-5 Jesus led for vores synder og sorger
Esajas 55:8-9 Mine tanker er ej eders
Jeremias 16:16 Herren vil sende missionærer, som skal finde go..
Ezekiel 37:15-17 Judas træ og Josefs træ
Daniel 2:44-45 En sten reves løs fra klippen
Amos 3:7 Gud åbenbarer sine hemmeligheder til sine profeter
Malakias 3:8-10 Skal et menneske bedrage Gud?
Malakias 4:5-6 Elias skal vende fædrenes hjerter til børnenes
Bøger